3.3 Optimaliseren aansluiting beschikbare arbeidsplaatsen en daarvoor geschikte mensen

Wat willen we bereiken?

De prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht in andere programma's. Het betreft:

  • Activeren bij zoeken naar werk: programma 1 onder 1.3.1
  • Stimuleren werkgelegenheid en arbeidsplaatsen voor werkzoekenden: programma 1 onder 1.3.2