3.2.5 Stimuleren verantwoord en duurzaam ondernemen

Wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van het programma Next Garden wordt gekeken naar kansen om de economie van Lingewaard verder te verduurzamen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar een warmtenet, windenergie, een drijvend zonnepark e.d. Verder zal met externe partijen bekeken worden welke aanpak van energiebesparen onder bedrijven in Lingewaard effectief kan zijn.
Daar waar de gelegenheid zich voordoet worden ondernemers gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. De sectoren waar een substantieel effect is te verwachten, krijgen extra aandacht. In gesprek met de betrokken ondernemers wordt gezocht naar oplossingen die economisch rendabel en duurzaam zijn. Hier is samenwerking noodzakelijk. Op het vlak van personeelsbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt opgetrokken met team Werk en Inkomen, zodat een ondernemer op hetzelfde moment als werkgever en als ondernemer benaderd wordt.