3.2.4 Verbeteren dienstverlening aan ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 organiseren we weer een aantal themabijeenkomsten met en voor ondernemend Lingewaard. We sponsoren en faciliteren samen met Overbetuwe en de Rabobank Oost het evenement Betuwe Onderneemt Beter. Wij geven een nieuwsbrief uit (4x per jaar). Er zijn overleggen en bijdragen gepland aan diverse belangenvertegenwoordigers van ondernemend Lingewaard zoals LTO, VERON, de regionale Greenport en de plaatselijke winkeliersverenigingen. Elke maand brengt het college een werkbezoek bij een Lingewaards bedrijf dat zich positief onderscheidt. In het kader van onze dienstverlening aan ondernemers gaan wij verder invulling geven aan de ingezette koers.