3.2 Stimuleren bedrijven stuwende sectoren

Wat willen we bereiken?

We bieden vestigingsmogelijkheden op onder meer bedrijventerreinen en in de concentratiegebieden voor de glastuinbouw.
Om de ontwikkeling van de glastuinbouw en hieraan gelieerde bedrijvigheid te bevorderen wordt ingezet op de ontwikkeling van het gebied Next Garden (voorheen Bergerden, herstructureringsgebied Huissen-Angeren en het Agropark). Wij verbeteren de dienstverlening aan ondernemers en stimuleren de regionale samenwerking.

Wat gaan we daarvoor doen?