3.2.1 Stimuleren uitbouw glastuinbouw en agrobusiness

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt ingezet op een sterk, dynamisch en duurzaam tuinbouwontwikkelingsgebied Next Garden. Om de ontwikkeling van de glastuinbouw en hieraan gelieerde bedrijvigheid te bevorderen wordt ingezet op uitvoering van een programma gericht op de doelen van de marktpropositie Next Garden: duurzame energiemix, innovatie en start-ups en Euregio Rhein-Waal, aangevuld met het doorzetten van de herstructurering. Het programma richt zich op de periode 2017 tm 2020. Hieraan wordt samen met de provincie en de sector (Greenport Gelderland, Greenport Arnhem-Nijmegen, Glaspact) invulling gegeven.
Er wordt een voorstel verwacht om de GR Bergerden op te heffen en de gebiedsontwikkeling van Bergerden onder de paraplu van Next Garden in beheer van Lingewaard te brengen. Dit zal naar verwachting in 2017 zijn beslag krijgen. De eerste fase van de herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren loopt eind 2016 af. Er is nog een aanzienlijk deel van de middelen vanuit de eerste fase beschikbaar. Met de provincie worden afspraken gemaakt over de inzet van het resterende saldo voor uitvoering van het programma Next Garden vanaf 2017.