3.2.3 Stimuleren startende ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij begeleiden en stimuleren (startende) ondernemers op verschillende manieren. Daarbij vervullen wij vooral een coachende rol. Wij ondersteunen en adviseren starters bij het opzetten, deelnemen aan en onderhouden van netwerken. Starters hebben veel behoefte aan het uitwisselen van ervaring. Door bijeenkomsten te organiseren bieden wij hen daarvoor de gelegenheid. Daarnaast is er voor een beperkt aantal ondernemers een starterstraject beschikbaar. De uitbouw van parkmanagement op de bedrijventerreinen zal met de parkmanagementorganisatie/VERON en ondernemers bestudeerd worden, waarbij gedacht wordt aan gezamenlijke inkoop (van bijvoorbeeld energie).