4.2 Versterken identiteit

Wat willen we bereiken?

Versterking van de eigen identiteit van de kernen en het omringende landschap bevordert de herkenbaarheid van de eigen omgeving. Dit bevordert de leefbaarheid voor de inwoners en maakt het woonmilieu onderscheidend en aantrekkelijk voor potentiële nieuwe inwoners en ondernemers. Voor wat betreft het landschap willen we het Betuwse karakter en de kwaliteiten van het typische rivierenlandschap bewaken. Voor het hele buitengebied vinden we toegankelijkheid en betrokkenheid van bewoners en gebruikers bij hun omgeving belangrijk. Specifiek bij uiterwaardprojecten in het natuurgebied van de Gelderse Poort wordt nieuwe natuur en vergroting van de publieke toegankelijkheid nagestreefd. Daarbij wordt ook bekeken of agrariërs met streekeigen vee een rol kunnen vervullen in het toekomstig beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?