4.2.1 Stimuleren behoud monumenten

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke monumenten en hun omgeving dragen bij aan de identiteit van de woonkernen. Zij vertegenwoordigen een economische waarde en zijn belangrijk vanuit toeristisch perspectief. Wij zetten ons in voor het behoud van de gemeentelijke monumenten. Wij laten ons daarbij adviseren door een door ons ingestelde Commissie Erfgoed die adviseert over cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit in brede zin. Wij stimuleren particulier initiatief op dit punt door het verstrekken van subsidies voor onderhoud en restauratie. Daarnaast stimuleren wij monumenteneigenaren door het organiseren van een jaarlijkse monumentenprijs en een informatieavond voor monumenteneigenaren.
Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de beleidsnota cultureel erfgoed (vastgesteld 2015). Het betreft hier het aanwijzen van monumenten uit de wederopbouwperiode,  implementatie cultuurhistorische waardenkaart bij ruimtelijke (bouwplannen) en versterken relatie toerisme en erfgoed (het verhaal m.b.t WOII en de wederopbouwperiode).