6.1 Aanzetten inwoners tot duurzaam gedrag

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig gebruik van de leefomgeving begint bij keuzes van inwoners bij hun aankopen, in wonen, werk en privéleven. Energiebesparing en zelf duurzame energie opwekken zijn hier belangrijke onderwerpen. Maar hebben inwoners voldoende kennis over duurzame alternatieven en zijn zij bereid om hiervoor te kiezen? De gemeente kan op dit punt niet direct sturen, maar duurzame keuzes wel gemakkelijker maken. De gemeente informeert over duurzame alternatieven, werkt aan de nodige infrastructuur en brengt stimuleringsmaatregelen van Rijk en Provincie onder de aandacht.

Wat gaan we daarvoor doen?