6.1.1 Stimuleren duurzaam gedrag

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2017 zal de gemeente diverse projecten uitvoeren om energiebesparing en de opwekking van duurzame energie onder inwoners te bevorderen. Het project 'De knop om' wordt in samenwerking met Lingewaard Energie voortgezet op alle basisscholen van Lingewaard. De Rijkssubsidie voor woningisolatie  zullen wij actief promoten. Lingewaard zal in samenwerking met andere partijen een (digitaal) energieloket openen. Het energieloket adviseert inwoners bij energiebesparing en duurzame energieopwekking. Milieuadvisering en vergunningverlening wordt door de ODRA uitgevoerd namens de gemeente.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Diverse projecten om energiebesparing te bevorderen

Percentage energiebesparing door inwoners per jaar

1,5%

1,5%

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Hernieuwbare electriciteit

Percentage hernieuwbare electriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa

1,5%

3%

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren