6.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij blijven ons inzetten voor en faciliteren waar mogelijk de aansluiting van tuinbouwgebied Next Garden aan een regionaal warmtenet. Wij bespreken de resultaten van de mogelijkheden voor windenergie in Lingewaard in de gemeenteraad. Wij faciliteren nieuwe duurzame energie initiatieven die zich aandienen, mits er zuinig wordt omgegaan met de beschikbare ruimte. Wij faciliteren de collectieve inkoop van zonnepanelen door inwoners.