1.2.1 Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

Wat gaan we daarvoor doen?

Op grond van de Wet publieke gezondheid stelt elke gemeente publiek gezondheidsbeleid vast. Het doel van het publieke gezondheidsbeleid is de gezondheid van mensen te beschermen en te bevorderen, zodat alle (groepen) inwoners zo lang mogelijk lichamelijk en psychisch gezond blijven. In het beleid ligt de nadruk op collectieve preventie.

De speerpunten van publieke gezondheid zoals die de afgelopen jaren golden blijven ook in 2017 actueel: overgewicht, psychische gezondheid, alcohol en drugs, seksuele gezondheid en ouderengezondheid.
Via subsidiëring wordt nadrukkelijk aangesloten bij initiatieven en activiteiten vanuit de inwoners en organisaties in Lingewaard die bijdragen aan het bevorderen van gezondheid binnen de genoemde thema's en speerpunten.

Binnen de publieke gezondheid dienen ook voor 2017 de volgende structurele activiteiten van de gemeente te worden benoemd.

  • Instandhouding GGD voor het uitvoeren van diverse (wettelijke en niet-wettelijke) taken op het gebied van publieke gezondheid.  
  • Monitorcyclus. Het zorgdragen voor de Jeugdgezondheidszorg.

De VGGM is een ‘Verbonden Partij’. De VGGM levert als adviseur Publieke Gezondheid en uitvoerder van diverse wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van publieke (jeugd-)gezondheid, een belangrijke bijdrage aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van de inwoners van Lingewaard.