1.2 Stimuleren zelfredzaamheid

Wat willen we bereiken?

De rol van de lokale overheid verandert. Lingewaard stelt de inwoner en zijn sociale netwerk centraal. De kracht van de individuele inwoner om op eigen manier vorm te geven aan het dagelijks leven is het uitgangspunt. Wanneer dit door omstandigheden of beperkingen niet kan, zijn er algemene voorzieningen waarop een beroep gedaan kan worden. En als dat noodzakelijk is, zijn er individuele specialistische (maatwerk-) voorzieningen. Daarom bevordert Lingewaard dat iedereen gezond kan leven, signaleert problemen van kwetsbare inwoners en biedt hen –waar nodig- ondersteuning, onder meer in de vorm van uitkeringen of voorzieningen.
Lingewaard is bovendien in gesprek met cliëntgroepen en biedt ruimte voor waardevolle nieuwe initiatieven van inwoners en voor innovatie van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?