8.1.1 Waarborgen brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding

Wat gaan we daarvoor doen?

Brandweerzorg
De brandveiligheidscontroles blijven doorgang vinden in onder andere de horecagelegenheden. Ook wordt er toezicht gehouden bij risicovolle evenementen door brandweer en gemeente conform de ‘samenwerkingsprotocollen’ en het preventieactiviteitenplan.
De eerder afgesproken doelen in 2016 worden ook in 2017 voortgezet zoals onder andere de extra aandacht voor risicovolle groepen zoals ouderen in Lingewaard, het terugdringen van ongewenste ‘onechte’ brandmeldingen en het tijdig uitrukken van de brandweer om op tijd op locatie van de brand te kunnen zijn binnen de gemeentegrenzen. Aanvullende ontwikkelingen voor 2017 zijn; aandacht voor arbeidshygiëne van brandweerpersoneel. Zo gaat in 2017 de aandacht vooral uit naar adembescherming en beschermende kleding ter voorkoming van brandwonden

Voorbereiden op crisis en rampen
De gemeente heeft als onderdeel van het  openbaar bestuur een algemene zorgplicht naar haar inwoners en vervult daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. De organisatie wordt hierop - door oefening en training – voorbereid.

De VGGM is een ‘Verbonden Partij’. De VGGM levert als adviseur en uitvoerder van wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de inwoners van Lingewaard.

Explosieven
Explosieven worden binnen de gemeentegrenzen bij grondroerende werkzaamheden opgespoord conform de werkwijze zoals omschreven in WSCS-OCE (Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven).
Dit betekent dat er geen actieve opsporing plaatsvindt op locaties waar geen grondroerende werkzaamheden plaatsvinden.