8.1 Regisseren veiligheid voor de inwoners

Wat willen we bereiken?

De bewoners van de gemeente Lingewaard voelen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden. De gemeente voert regie op veiligheid, werkt samen met haar veiligheidspartners en pakt problemen thematisch en integraal aan. Bewoners, instellingen en ondernemers zijn primair verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid, de gemeente monitort en stuurt bij als de actualiteit daarom vraagt.

Wat gaan we daarvoor doen?