8.1.3 Beperken overlast

Wat gaan we daarvoor doen?

Jeugdoverlast, verkeersoverlast en geluidsoverlast zijn bekende voorbeelden van overlast die de leefbaarheid negatief beïnvloeden. Na de decentralisaties van Jeugd, WMO en Participatiewet werd de gemeente steeds meer geconfronteerd met psycho-sociale problemen als oorzaak van zelfverwaarlozing, huiselijk geweld, verslavingsproblematiek en deviant gedrag. De aanpak hiervan, hoe ingewikkeld soms ook, heeft niet alleen effect op het individu of zijn/haar onmiddellijke omgeving, maar beïnvloedt ook de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente.

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners

4,0

4,0

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren