8.2 Communiceren met inwoners

Wat willen we bereiken?

Inwoners van Lingewaard beschouwen we als onze partners. We hechten veel belang aan het communiceren met onze inwoners, wat inhoudt dat we goed naar hen luisteren en hen zo vroeg mogelijk en adequaat informeren over onze besluiten en de gevolgen daarvan. Wij gaan als gemeente met inwoners in gesprek over de manier waarop zij invloed willen uitoefenen op ontwikkelingen die de gemeenschap aangaan. We bespreken met hen de onderwerpen waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid willen nemen.  We streven naar korte lijnen met inwoners, vrijwilligers, wijkplatforms en andere gemeenten.

Wat gaan we daarvoor doen?