8.2.2 Communiceren van besluiten

Wat gaan we daarvoor doen?

Als betrouwbare overheid willen wij onze inwoners juist, tijdig en volledig informeren. Afhankelijk van de inhoud van een besluit wordt vastgesteld wie daarover geïnformeerd kan of moet worden en op welke manier(en), met welke media, dat het meest effectief kan gebeuren. Steeds wordt nagegaan welke communicatiemix het meest efficiënt is voor het betreffende doel en de betreffende doelgroep. Vanzelfsprekend wordt steeds meer ingezet op digitale communicatie.