8.3 Optimaliseren klantgerichte dienstverl.

Wat willen we bereiken?

Na de "verbouwing" in 2015 en 2016 zijn de contouren van de dienstverlening 3.0 zichtbaar aan het worden. Lingewaard werkt meer en meer zaakgericht, de klant heeft regie over zijn eigen zaken en kan 24/7 beschikken over de voor hem relevante informatie. De gemeentelijke website is niet langer een communicatiekanaal maar een dienstverleningskanaal geworden, waar de klant gemakkelijk zijn weg kan vinden. Dienstverlening verloopt bij voorkeur digitaal, is daardoor sneller, efficiënter en goedkoper. Daarnaast wordt maatwerk geboden waar dat nodig is.

Wat gaan we daarvoor doen?