8.4.1 Integer handelen door bestuur en organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Inwoners van Lingewaard kunnen alleen vertrouwen krijgen en houden in het lokale bestuur wanneer er geen twijfels bestaan over de integriteit van raad, college en organisatie. Bestuurlijke integriteit en het onderling respect staan daarbij centraal. Belangrijk is het vergroten van het bewustzijn van integriteit, zodat het een natuurlijk onderdeel van het handelen van iedereen wordt. 

Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, procedures, verboden en geboden, maar ook een kwestie van mentaliteit, houding en gedrag. De voorbeeldfunctie van politieke ambtsdragers en leidinggevenden vinden we daarbij belangrijk. Integriteit gaat echter niet vanzelf. Er is wel aandacht voor binnen het college, bijvoorbeeld tijdens hei-sessies. Ook tijdens persoonlijke gesprekken worden dilemma’s voorgelegd aan raads- en collegeleden en aan medewerkers. Verder wordt met betrekking tot wethouders een integriteitsonderzoek afgenomen voorafgaand aan hun wethouderschap, en hebben raadsleden de gedragscode voorgelegd gekregen voorafgaande aan hun eed of belofte. Voor nieuwe ambtenaren geldt dat bij de eed en belofte specifiek aandacht wordt besteed aan integriteit. Een recente circulaire van Binnenlandse Zaken en de wettelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester op dit terrein laten zien hoe belangrijk het is dat raad, college en ambtelijke organisatie weten wat er van hem of haar mag worden verwacht bij het handelen in relatie tot de informatie die men in deze rollen allemaal tot zich krijgt. Het onderwerp behoeft voortdurend aandacht en aandacht voor integriteit moet nog beter worden georganiseerd.

Specifieke voornemens:

  • Integriteit handhaven als vast onderdeel van het introductieprogramma nieuwe medewerkers (inclusief eed/belofte);
  • Integriteit thematiseren in het project ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’, dat inzoomt op houding en gedrag;
  • Gerichte aandacht voor bescherming persoonsgegevens en datalekken;
  • Integriteit aandacht geven binnen sollicitatieprocedures (referenties inwinnen, VOG etc);
  • Voor de gemeenteraad, voor het college en voor de medewerkers een werkatelier organiseren over integriteit.