8.4 Waarborgen goed bestuur

Wat willen we bereiken?

Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtstaat. Zonder goed openbaar bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid en samenleving en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien. Wij nemen daarbij de volgende, algemeen aanvaarde beginselen van de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur als basis:

  • Openheid en integriteit;
  • Participatie;
  • Behoorlijke contacten met inwoners;
  • Doelgerichtheid en doelmatigheid;
  • Legitimiteit;
  • Zelfreinigend en lerend vermogen;
  • Verantwoording.

Wat gaan we daarvoor doen?