8.4.3 Organiseren verkiezingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Op 18 maart 2017 staan de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer gepland. Zoals te doen gebruikelijk wordt circa 6 maanden van tevoren gestart met de voorbereidingen. Er is in de begroting 2017 regulier budget begroot voor de uitvoering.