3.1.1 Stimuleren kleinschalige toeristisch/recreatieve activiteiten op het platteland

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente wil ruimte bieden aan agrotoeristische ontwikkelingen. Wij doen dit onder meer door het flexibeler toepassen van bouw en gebruiksregels bij agrarische percelen en –gebouwen, waardoor deze percelen en gebouwen ook voor toeristische doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een bed- en breakfast.