3.1 Stimuleren van toerisme en recreatie

Wat willen we bereiken?

Wij willen recreatie en toerisme versterken, om de bestedingen van toeristen en dagrecreanten te vergroten. Lingewaard ligt als landelijk gebied tussen twee snel groeiende steden en heeft rust, ruimte, natuur, landschap en cultuurhistorie te bieden. Deze kwaliteiten willen wij optimaal benutten om meer toeristen en (dag)recreanten aan te trekken.

Wat gaan we daarvoor doen?