3.1.2 Vergroten bekendheid over recreatief product

Wat gaan we daarvoor doen?

De VVV Lingewaard is een belangrijke schakel in de promotie van Lingewaard en omgeving. De gemeente is eindverantwoordelijk voor de uitvoering door de VVV. De gemeente ontwikkelt samen met de VVV fietsroutes. Het promotiemateriaal wordt afgenomen bij Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. Vanaf 2017 zal op het terrein toerisme en recreatie intensief samengewerkt worden met de gemeente Overbetuwe. Het gebied zal gepromoot worden als ‘De Betuwe’.