4.3 Verbeteren centrumvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Voor de winkelcentra van Bemmel en Huissen zijn centrumvisies vastgesteld. Het doel van deze visies is om te komen tot compacte, overzichtelijke en afwisselende winkelgebieden, met winkels aan beide zijden van de straten.

Wat gaan we daarvoor doen?