4.3.3 Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het gebied omgeving Langekerkstraat in Huissen zal ter aanvulling op de vastgestelde centrumvisie  (2013) een actualisatie worden opgesteld . In de visie op de omgeving Langekerkstraat gaat onder andere aandacht uit naar de Aloysiuslocatie en de Doelenstraat. Belangrijke basis voor deze visie wordt gevormd door resultaten uit onderzoeken (woningbouw, verkeer), vastgesteld beleid, afspraken en recente ontwikkelingen (zoals rond het Stadhues). Deze visie is eind 2017 gereed.