4.3.2 Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

Wat gaan we daarvoor doen?

De retailsector is volop in ontwikkeling. Vestigingen die jarenlang het straatbeeld domineerden verdwijnen,  branches vervagen en nieuwe concepten doen hun intrede. Deze ontwikkelingen volgen we op de voet. Nieuwe concepten en initiatieven om te komen tot herverkaveling van (onderdelen van) de centra, worden waar mogelijk gefaciliteerd.