5.2.1 Aanwijzen woningbouwlocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen tot en met 2020 in ieder geval 700 woningen bouwen om aan de groei van de woningbehoefte in onze gemeente te kunnen voldoen. In verband met de groeiende taakstelling voor de opvang van statushouders zal dit aantal misschien nog iets hoger komen te liggen. Voor een deel van de woningbouwplannen zijn er al afspraken gemaakt met ontwikkelaars Voor nieuwe plannen zetten we ons maximaal in om deze in de kleinere kernen Gendt, Doornenburg en Angeren te realiseren. Dit om de leefbaarheid in de kleinere kernen te behouden. In 2015 is al een start gemaakt met het stimuleren en ondersteunen van kleinschalige bouwprojecten, afgestemd op de behoefte in deze kernen.  Mocht de planologische ruimte in deze kernen hier ontbreken, zullen we met de provincie in overleg gaan voor uitbreiding.

Over de groei van de woningbehoefte zijn regionale afspraken gemaakt. Voor de jaren 2020-2025 verwachten we nog eens circa 300 woningen nodig te hebben. 

Prestaties

Naam verplichte indicator*

Meetbaar resultaat

Resultaat in 2017

Resultaat in 2020

Nieuw gebouwde woningen**

Aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen van de totale voorraad

9

36

Demografische druk***

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

55 - 60 %

55 – 60%

*Zie voor een algemene toelichting op de indicatoren: Samenvatting / Belangrijke wijzigingen / Beleidsindicatoren
** 9 per 1.000 komt overeen met 175 nieuwe woningen in 2017 en 700 tussen nu en eind 2020.
*** Niet-beroepsbevolking in verhouding tot beroepsbevolking. Het percentage (dat toeneemt) was in 2015 56,5% en in 2016 57,1%.