5.2 Bevorderen diversiteit in aanbod van woningen

Wat willen we bereiken?

Mensen identificeren zich sterk met hun woonomgeving. Omdat er in de praktijk steeds meer verschillen zijn in woon- en leefstijlen, streven wij naar een gevarieerd aanbod met herkenbare woonmilieus waaruit bewoners kunnen kiezen.

Wat gaan we daarvoor doen?