5.2.3 Meewerken aan passende particuliere initiatieven

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij willen meewerken aan particuliere initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Plaatsen van een unit of bijgebouw (tijdelijk of definitief) waardoor mensen langer thuis of bij hun kinderen kunnen wonen;
  • Verzoek om functieverandering in de vorm van verbouw tot woningen van een leegkomend pand in één van de kernen (bijvoorbeeld voor begeleid wonen);
  • Sloop van kassen en/of stallen en herbouw van een woning in het buitengebied.

Initiatieven worden uiteraard altijd getoetst aan geldend beleid en aan wet- en regelgeving. Bij particuliere initiatieven heeft de gemeente een faciliterende rol en derhalve geen invloed op het aantal particuliere verzoeken.