5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente was in 2016 betrokken bij herstructurering in Huissen (Van Gelrestraat/Kleefstraat) en in Gendt (Burchtgraafstraat). Voor 2017 zal de gemeente betrokken worden bij de herstructurering rondom de Klappenburg en de Dorpsstraat-Oostervelden te Bemmel. De inzet van de gemeente zal hier o.a. zijn om samen met andere partijen te kijken hoe met het bouwconcept invulling gegeven kan worden aan de gedachte van de participatie maatschappij. Ook zal de inzet zijn om meer niet grond gebonden woningen terug te bouwen. Voor de koopwoningensector zijn vooralsnog geen acties gepland.