5.3.2 Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Wat gaan we daarvoor doen?

Om voldoende woningen te bieden voor de doelgroepen ouderen streven we er naar om bij nieuwbouw in de centra van de kernen deze levensloopbestendig  te realiseren. Dit gelet op het feit dat een deel van de ouderen zich graag in de centra dicht bij de voorzieningen wil vestigen.
Gelet op de vergrijzing en de wens van veel ouderen om in hun eigen woning oud te worden, zal bezien worden welke acties in de bestaande woningvoorraad hiervoor genomen kunnen worden.