5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen

Wat willen we bereiken?

Levensloopbestendig bouwen of renoveren houdt in dat woningen geschikt worden gemaakt voor verschillende doelgroepen in verschillende levensfasen. Op deze manier worden latere aanpassingen voorkomen en kunnen bewoner, verhuurder en/of de gemeente kosten besparen.

Wat gaan we daarvoor doen?