1.1 Mogelijkheden deelname en ontmoeting

Wat willen we bereiken?

Alle inwoners moeten kunnen deelnemen aan een bloeiende en gezonde samenleving. Zij moeten elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Lingewaard doet dit onder meer door het stimuleren van sport en bewegen, het laten kennismaken met kunst en cultuur en het ondersteunen van diverse sociale en culturele voorzieningen. Deelname en ontmoeting kan in sociaal-culturele centra die meerdere functies bezitten, in sportaccommodaties, bibliotheken, gezondheidscentra en op andere plekken in dorpen en buurten, buiten of bij inwoners thuis.

Wat gaan we daarvoor doen?