Begroting in hoofdlijnen

Waar gaat het geld naar toe?

In de begroting staat beschreven waaraan de gemeente haar geld uitgeeft. De begroting is opgebouwd uit 9 programma’s. Hieronder is aangegeven hoe de totale kosten van de begroting zijn verdeeld over deze programma’s (inclusief mutatie reserves).

Programma

Kosten

% van totaal

1

Deelname aan de samenleving

42.094.879

40,2%

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

391.960

0,4%

3

Bedrijvigheid

2.300.054

2,2%

4

Stad, dorp en landschap

1.135.510

1,1%

5

Wonen

4.080.042

3,9%

6

Klimaat en duurzaamheid

824.590

0,8%

7

Beheer en onderhoud

21.238.472

20,3%

8

Inwoner en bestuur

7.741.846

7,4%

9

Financiën

24.858.063

23,8%

Totaal van de programma's

104.665.416

100%