Begroting in hoofdlijnen

Lingewaard in cijfers

Hoe onze gemeente zich ontwikkelt, wordt niet alleen uit financiële gegevens duidelijk maar ook uit onderstaande kerncijfers.

2016

2017

Inwoners

45.937

46.150

Eén ouder huishoudens

1.246

1.245

Uitkeringsgerechtigden

450

466

Leerlingen onderwijs

7.162

7.059

Oppervlakte(ha)

6.914

6.914

Openbaar groen(ha)

245

246

Lengte van riolering (km)

398

399

Lengte van wegen (km)

340

341

Woonruimten

19.432

19.570