Begroting in hoofdlijnen

Wat betalen inwoners?

De gemeente ontvangt ook geld uit lokale belastingen en heffingen. Hieronder ziet u wat een inwoner van Lingewaard jaarlijks betaalt.

2016

2017

OZB
Gemiddeld tarief woningen

€ 439,90

€ 443,60

Rioolheffing

€ 233,40

€ 233,40

Afvalstoffenheffing
Vast tarief
Diftar per lediging

€ 129,50
€ 4,00

€ 129,50
€ 4,00

Hondenbelasting
(per hond)

€ 54,40

€ 54,84

Toeristenbelasting
(per overnachting)

€ 1,00

€ 1,00