Waar zetten we in 2017 op in?

Burgemeester Schuurmans

Lingewaard is een gemeente die hecht aan transparantie. Wij beschouwen het dan ook als een groot goed dat college, raad en gemeenteambtenaren dicht op de inwoners zitten. Daarin schuilt echter ook een nadeel; waar liggen de grenzen in de onderlinge relatie? Burgemeester Schuurmans vraagt in 2017 en 2018 blijvend aandacht voor dit onderwerp en helpt college, raad en gemeenteambtenaren maar ook inwoners bij het maken van de juiste integriteitskeuzes.
Onlangs zag het integraal veiligheidsplan het licht. In dit plan, dat jaarlijks in uitvoeringsplannen wordt uitgewerkt, staat een aantal prioriteiten: veilige evenementen, het aanpakken van ondermijning, het verbeteren van de verkeersveiligheid en een veilig thuis. Door voorlichting, opleggen van huisverboden, bescherming van de slachtoffers en maatwerk op multi-problematiek willen we dit laatste waarborgen. Dit vanuit een integrale verantwoordelijk voor handhaving en zorg, dus niet alleen buiten, ook binnenshuis.