Waar zetten we in 2017 op in?

Wethouder Peren

In 2017 staat er ook voor Theo Peren een aantal belangrijke projecten op de rol. Bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit; volgend jaar besluiten we over de doorstroming van het verkeer tussen Bemmel en Nijmegen en kunnen we wellicht al de uitvoering starten. Daarnaast pakken we de verkeersoverlast op de dijkwegen aan door het invoeren van 60-km zones en het aanleggen van rode fietsstroken.
In 2016 is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld; in 2017 vinden grootschalige rioleringswerkzaamheden plaats in Bemmel (omgeving Bosweistraat en gedeelte van Oostervelden) en Huissen (’t Zand). Daarnaast worden in 2017 alle huishoudens in Lingewaard op het glasvezelnetwerk aangesloten.
We zetten de komende jaren -onder de naam NEXTgarden- in op de realisatie van het eerste klimaatneutrale tuinbouw ontwikkelingsgebied van Nederland. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheden voor een warmtenet, windenergie en een drijvend zonnepark. Het streven is om voor 2018 de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bergerden met Nijmegen financieel af te wikkelen.
Tot slot wordt in 2017 een doorstart gemaakt met de verbetering van de belangrijkste knelpunten in de Huissense wijk Zilverkamp. Bepaling van de knelpunten en oplossingen gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners, in lijn met de uitgangspunten van het project ‘Ruimte voor inwonersinitiatieven’. Binnen het project is ook aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen in de wijk.