Waar zetten we in 2017 op in?

Wethouder Witjes

Nadrukkelijker dan ooit staat voor Helga Witjes in 2017 het kind centraal. Volgend jaar worden alle peuterspeelzalen in Lingewaard omgebouwd tot peuteropvang. Hierdoor wordt deze vorm van voorschoolse educatie toegankelijk voor alle ouders in de gemeente. Om de groei van de Boemerang in Huissen op te vangen worden noodgebouwen geplaatst bij de school. In 2017 zetten wij ons blijvend ervoor in om alle betrokken partijen in de jeugdzorg beter met elkaar te laten samenwerken. Dit vanuit de opvatting dat het kind centraal staat. Daarnaast ondersteunen we allerlei initiatieven om de zorg zo goed mogelijk op de behoefte aan te laten sluiten, onder meer via het Innovatiefonds en meer spreekuren en coaches op scholen.
Om onze inwoners optimaal van dienst te kunnen zijn, gaan we verder met de uitbreiding van de digitale dienstverlening en het opstellen van servicenormen. In lijn daarmee is in het kader van het project zaakgericht werken een begin gemaakt met het verminderen en/of vereenvoudigen van (eigen) gemeentelijke regelgeving en/of procedures. Voor een betere dienstverlening is dit jaar de website aangepast. Deze lijn willen we in 2017 verder doortrekken en vooral naar buiten meer zichtbaar maken.
Tot slot vergt de verhoogde instroom van asielzoekers in 2017 en de daarop volgende jaren een aanzienlijke extra inspanning op het gebied van opvang, huisvesting en integratie van deze groep mensen. Naar verwachting worden in 2017 circa 120 statushouders gehuisvest. Wanneer de ontwikkelingen dat nodig maken, levert Lingewaard ook een bijdrage aan tijdelijke noodopvang.