Waar zetten we in 2017 op in?

Wethouder Sluiter

Het jaar 2017 staat voor Johan Sluiter voornamelijk in het teken van een zorgvuldige transformatie in het sociale domein. Maar ook nieuwbouw is een speerpunt; we willen tot 2020 jaarlijks in ieder geval 140 woningen bouwen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. In verband met de aanhoudend hoge taakstelling voor de opvang van statushouders kan dit  aantal nog iets hoger uitvallen. Met ontwikkelaars zijn al afspraken gemaakt over een aantal woningbouwplannen. We spannen ons in om vooral ook de kleinere kernen Gendt, Doornenburg en Angeren nieuwe woningen te realiseren. Dit om de leefbaarheid in de kleinere kernen op peil te houden. Mocht de planologische ruimte in deze kernen ontbreken, gaan we met de provincie in overleg over uitbreiding. Voor de jaren 2020-2025 verwachten we nog eens circa 300 woningen nodig te hebben.
De komende jaren staan ook in het teken van herinrichting van de uiterwaarden; in de Gendtse uiterwaarden is in 2016 een start gemaakt met de uitvoering, in 2017 begint waarschijnlijk de uitvoering in de Bemmelse uiterwaarden. Werkzaamheden in de uiterwaarden bij Huissen en Angeren gaan volgend jaar in procedure.
Tot slot willen we de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden als gevolg van de toenemende instroom van statushouders beperken tot ten hoogste 20% van het aantal in 2015, onder meer door deel te nemen aan het regionale Werkgever Service Punt willen we een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bereiken.