Waar zetten we in 2017 op in?

Wethouder Janssen

Theo Janssen richt zich in 2017 op het verbeteren van een aantal sportaccommodaties in Lingewaard. Eind 2015 is de sportnota vastgesteld waarin het accommodatiebeleid voor de komende jaren is vastgelegd. De benodigde investeringen in 2017 staan in deze begroting. Onderzoek moet uitwijzen of verplaatsing van het sportcomplex van voetbalvereniging Jonge Kracht haalbaar en wenselijk is. Zo niet, dan is een renovatie van het Huissense complex in 2017 aan de orde. Daarnaast staat volgend jaar de uitbreiding van sportpark Ressen op het programma. Bij die operatie worden in het kader van verduurzaming van sportcomplexen en -accommodaties tegelijkertijd energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Ook zetten we het project ‘Uniek Sporten’ voort waarmee we de sportdeelname van mensen met een beperking willen bevorderen.

Op het gebied van recreatie en toerisme gaan we in 2017 er samen met de gemeente Overbetuwe werk van maken om beide gemeenten te promoten als De Betuwe en verbeteren we de toegankelijkheid van Park Holthuizen voor publiek, in samenspraak met de eigenaar.