Belangrijke wijzigingen

Programma-indeling

In overleg met de gemeenteraad is de programma-indeling aangepast.
In programma 1 zijn nu alle activiteiten ondergebracht met betrekking tot Wmo, participatie, jeugd, sport en cultuur. In 2016 was dit nog verdeeld over 2 programma’s. Door deze samenvoeging heeft een aparte paragraaf decentralisaties sociaal domein geen toegevoegde waarde meer. Deze is komen te vervallen.
De activiteiten met betrekking tot landschap, die tot en met 2016 nog in een apart programma waren ondergebracht, zijn gelet op de beperkte omvang van dit programma en de relatie met andere programma’s verdeeld over programma 3 Bedrijvigheid, 4 Stad, dorp en landschap, 5 Wonen, 6 Klimaat en duurzaamheid en 7 Beheer en onderhoud.