4. Financiering

4. Organisatie / Informatievoorziening

De medewerker treasury stemt regelmatig af met de diverse budgetbeheerders en budgethouders om de benodigde informatie voor de liquiditeitenplanning zo volledig mogelijk in beeld te krijgen. De liquiditeitenplanning zal in ieder geval twee keer per jaar helemaal geactualiseerd worden. Tussentijds bekend geworden mutaties worden onmiddellijk verwerkt, zodat de liquiditeitenplanning altijd zo actueel mogelijk is.