3. Financiering

Relatiebeheer

De huisbankier van de gemeente Lingewaard is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Wij hebben regelmatig overleg met de BNG over financieringsvraagstukken en de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Bij het aangaan van nieuwe geldleningen vragen wij de BNG ook altijd om een offerte.