7. Grondbeleid

Winst / verlies

Winstverwachting, verliesverwachting en geraamde winstneming bouwgrondexploitaties 2017

In 2017 zal het volgende in exploitatie zijnde complex worden afgesloten:

Complex-nummer

Complexnaam

Verlies-verwachting

Winst-verwachting

Tussentijdse winstneming

Resultaat 2017

G.011

Loostraat/centrumplan Bemmel

€ 377.900

Totaal verlies/winst

€ 377.900

Af: Gedekt door Verliesvoorziening

€ 377.900       

Totaal resultaat Verlies

€ 0