Wijze uitvoering grondbeleid

Programma 2

Programma 2 Bereikbaarheid en mobiliteit

Ten behoeve van de te realiseren maatregelen in 2017 kan het noodzakelijk zijn dat er gronden moeten worden verworven. Het uitgangspunt zal hierbij zijn dat deze gronden minnelijk worden verworven. Indien noodzakelijk zal het onteigeningsinstrument worden ingezet.