3. Onderhoud kapitaalgoederen

6. Straatmeubilair

Naam beleidsnota’s:

Beleidsplan Straatmeubilair 2017

Jaar van vaststelling:

2016

Programma:

7

Onderhoudsplan:

Onderhoud aan het straatmeubilair wordt uitgevoerd op basis het beleidsplan. Meldingen die bij de gemeente binnenkomen (KlantContactCenter, digitaal etc.) worden verholpen door collega’s van Technisch Wijkbeheer. Tevens wordt onderhoud uitgevoerd op basis van inspecties en keuringen.

Kwaliteitsniveau/beleidsvisie:

In 2016 is het beleidsplan Straatmeubilair door de raad vastgesteld. Hierin is precies aangegeven hoeveel objecten die als straatmeubilair zijn geclassificeerd de gemeente in beheer heeft en wat de onderhoudskosten zijn.

Huidige stand van zaken:

Het straatmeubilair is eind 2015 geïnspecteerd en geconstateerde defecten en schades zijn verholpen door mensen van Technisch Wijkbeheer. Het onderhoud aan de abri’s is ondergebracht bij een externe partij.

Ontwikkelingen in 2017:

In 2017 worden de areaalgegevens van onder andere de abri’s, DRIS-sen en fietsenstallingen ondergebracht in het gemeentelijke beheersysteem GBI. Tevens vindt onderhoud plaats op basis van binnen gekomen meldingen.

Financieel:

De kosten voor onderhoud aan het straatmeubilair zijn opgenomen in programma 7 onder "Wat mag het kosten?".