1. Lokale heffingen

De tarieven

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de tariefontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017.

Omschrijving

2015

2016

2017

Tarieven

OZB:

- woningen (eigenaar)

0,1918%

0,1938%

0,1954%

- niet-woningen (eigenaar)

0,2994%

0,3046%

0,3070%

- niet-woningen (gebruiker)

0,2393%

0,2435%

0,2545%

Afvalstoffenheffing:

- vast bedrag

€ 93,00

€ 129,50

€ 129,50

- grijze container, 11 ledigingen

€ 30,80

€ 44,00

€ 44,00

- hoogbouw, 1-pers.huishouden

€ 138,00

€ 155,00

€ 155,00

- idem, meerpersoonshuishouden

€ 165,00

€ 188,00

€ 188,00

Rioolheffing

€ 217,80

€ 233,40

€ 233,40

Hondenbelasting, per hond

€ 54,00

€ 54,40

€ 54,84

Toeristenbelasting, per overnachting

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

Precariobelasting op kabels, per m

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,00